Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2011

pominąłeś jeden mały, nieistotny szczegół. - moje uczucia.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue

April 09 2011

Powietrze ma chemiczny smak,
leczę strach oddechem z Twoich ust,
zaciągam się kolejny raz i trzymam tak
w płucach zapach Twój.

— video - papieros.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue

March 28 2011

2029 8689
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
jedno wielkie loveshit.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue

March 23 2011

Przeciąg trzaska złudzeniami..
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
 i z nadzieją, że jutro będzie lepsze..
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue

March 20 2011

kiedy pada hasło "bez skojarzeń" wszyscy nagle mają grzeszne myśli.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
Mówiłam, że dam radę. Nie dałam. Mówiłam, że zapomnę. Kłamałam.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
3266 9e40
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
Fajnie, że masz biceps. Szkoda, że nie masz mózgu.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
3290 7534
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
Ten cholerny brak odwagi, by się do Ciebie uśmiechnąć.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
Nie, nie przeklinam dlatego, że jestem wulgarna i niewychowana. Przeklinam dlatego, że tylko jędrne "r" w słowie KURWA potrafi szczerze ukazać moją frustrację i ukoić nerwy.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
Gdybyś wiedział jak mnie irytujesz - sam byś sobie przypierdolił.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue

March 19 2011

A wszystko czego potrzebuję to , żebyś mnie przytulił , pocałował i powiedział , że mnie Kochasz . Czy to aż tak wiele ?
1682 a3dc
Naprawdę głębokiego smutku nie da się wyrazić nawet łzami
Bo to nie jest tak, że robisz "pstryk" i masz co chcesz...

Słodkich snów słodki, egoistyczny kretynie.

Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
-od miłości się nie umiera.
-masz rację.... zdycha się w tęsknocie, za ukochaną osobą..
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl